Du administrerer ditt abonnement når du er logget inn i din Flexikost profil: 

Klikk her for å LOGGE INN i Flexikost webapp

 

1. Klikk på meny - øverst til venstre

 

2. Klikk på Abonnement

3. Klikk på "avbestille/avslutte" abonnement