For enkelthets skyld, anbefaler vi at du først og fremst tenker på hvilket aktivitetsnivået du har mest av i løpet av en dag (uavhengig av om du jobber eller ikke).
Aktivitetsnivå er altså all bevegelse du gjør i hverdagen - utenom trening! 
 
OVERSIKT OVER AKTIVITETSNIVÅ

1) Ikke aktiv: Skal normalt sett ikke brukes. Unntaket er om du er syk og sengeliggende over en lengre periode. 

2) Stillesittende arbeid (lavt): Lite aktivitet uten om jobb - Typisk yrke er Kontoransatt. leser, spiller eller ser på tv i fritiden.
Ca >5000 skritt om dagen
 
3) Står store deler av dagen (moderat): Lett daglig aktivitet - Lærer eller butikkmedarbeider, går eller sykler til jobb og gjør lett husarbeid på fritiden. Går gjerne en liten tur med hund før og etter jobb.
Ca 5000-12.000 skritt om dagen
 
4) Går store deler av dagen (høyt): Fysisk aktiv hele dagen - Servitør, sykepleier, postbud. Er generelt aktiv på fritiden. Går ofte lengre turer 
Ca 15.000-25.000 skritt om dagen
 
5) Hardt fysisk arbeid (veldig høyt): Fysisk krevende daglig arbeid - Bygningsarbeider, lagermedarbeider (løft), sykkelbud, spinningsinstruktør, osv. Intens daglig aktivitet på fritiden.
Ca 25.000-50.000 skritt om dagen


Når det kommer til trening, så skal det være fysisk anstrengende, du får opp pulsen og blir svett. Lette øvelser hvor du ikke oppnår dette, skal ikke registreres som trening.

 

OBS: Eksemplene på arbeid er kun ment som "generelle" eksempler og ikke ment som guidelines.
F.eks - Selv om sykepleier er satt til "går store deler av dagen" - vil det være store forskjeller i aktivitetsnivå.